เมนู

ผู้ชาย & Women Archive

10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิง

10 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ชายและผู้หญิง: 1.ความสัมพันธ์ของมนุษย์: ผู้หญิงมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ชาย. ผู้หญิงเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ได้แสดง. ในขณะที่ผู้ชายมีช่วงเวลาที่ไม่ดีการทำความเข้าใจสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์. Men are more task oriented and less talkative where as women focusing on the solution that works

10 เรื่องบ้าเกี่ยวกับบิลเกตส์

Born on 21st January 1953, Paul Gardner Allen is an American investor, Philanthropist and Business magnate, who is best known as the co-founder of Microsoft together with bill gates. As of 2013, Paul was titled as being the 53rd richest man in the world with an estimated net worth of $15 พันล้าน. ในทางกลับกัน, บิล