เมนู

6 เคล็ดลับสำหรับการดูดีในกางเกงยีนส์

jeans boots shirt beautiful girl

6 เคล็ดลับสำหรับการดูดีในกางเกงยีนส์ :

Choose the Right Size :

Buy jeans that are your size. Buy nothing smaller or nothing bigger than your actual size. Go to a variety of stores and try on several pair to be sure
Choose the Right Size

rise of the jean.

rise of the jean

Pay attention to the rise of the jean. If the rise is too high, you will get apoochwhich will make you look like you’ve got a bigger belly. If the rise is too low, any fat you have will spill over the waist band.

Consider dark wash jeans.

dark wash jeans

Consider dark wash jeans. They’re easier to dress up, and look good on a range of sizes. They are very flattering to any figure.
Variety is the spice of life, it has been said. Depending upon your budget, think about buying a few different brands, colors, or styles to suit your mood or social needs.

Check it Whether Comfortable .

all brands
Be sure you are comfortable in the jeans you buy, because if they do not look good on you, you won’t look or feel confident in yourself.

Look over all brands.

jeans_girls

Look over all brands. Do not feel you have to spend a large amount of money to obtain designer jeans. Many lower priced brands will serve you well in fit and color, and several can be purchased for the price of one of the higher priced brands. Even the dollar stores sell jeans and would be worth a look.
ถ้าคุณชอบสิ่งนี้ 6 เคล็ดลับสำหรับการดูดีในกางเกงยีนส์

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่. ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *